Sisseastumine

Koolide vastuvõtukatsed ja –vestlused

Logi sisse
Stuudium

Tallinna ühiskatsed: GAG, 21. kool, TIK, Reaalkool: 2020/2021

Gustav Adolfi Gümnaasium, Tallinna 21. Kool, Tallinna Inglise Kolledž, Tallinna Reaalkool

Andmete töötlemine ja kasutustingimused

Sisseastumine.ee infosüsteemi kaudu korraldavad vastuvõttu infosüsteemiga liitunud koolid.

Sisestades infosüsteemi andmeid, annad loa neid andmeid töödelda:
• vastuvõttu korraldavatel koolidel
• infosüsteemi haldajal OÜ Koodimasin

Andmeid töödeldakse vaid vastuvõtu korraldamise eesmärgil ning lähtuvalt kehtivatest seadustest ning koolide vastuvõtukordadest.

Kui otsustad infosüsteemi sisse logida oma Google või Microsofti kontoga, edastab Google/Microsoft infosüsteemile vaid sinu meiliaadressi. Muud ligipääsu sinu kontole infosüsteem ei saa. Google/Microsofti kontoga sisse logimine ei ole kohustuslik.

🔴 Ühiskatsed on edasi lükatud! 🔴

Tallinna linn on otsustanud gümnaasiumite sisseastumiskatsed (sh vestlused) edasi lükata vähemalt kaheks kuuks alates 10.03.2020 kuni uute asjaolude selgumiseni.

Sellest lähtuvalt ei viida Gustav Adolfi Gümnaasiumi, Tallinna Inglise Kolledži, Tallinna Reaalkooli ja Tallinna 21. Kooli ühiskatsete kirjalike teste läbi enne maikuud.

Edastame info testide toimumisaja kohta esimesel võimalusel.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Katsete korraldus:

• Pärast registreerimist saad teada katsete toimumise koha (ühes neljast koolist).

• Katsete tulemuste põhjal otsustavad koolid, kas oled pääsenud edasi vestlusvooru.

• Vestlusvooru ajad määratakse vastavalt sinu koolieelistuste järjekorrale (kõigepealt esimese eelistuse koolis, jne).

• Katsete ja vestlusvooru tulemuste põhjal otsustavad koolid, kas on valmis sind vastu võtma.

• Positiivse otsuse korral saad koolidelt hea tahte protokolli, millega õpilaskandidaat, lapsevanem ja kool väljendavad vastastikust tahet koostööks.

• Kui võtad kooli kutse vastu, arvatakse sind vastava kooli õpilaskandidaadiks.

Registreerimine on lõppenud

Logi sisse / vaata oma avaldust