Sisseastumine

Logi sisse
Stuudium
10. klass

Põlva Gümnaasium: 2024/2025

Registreerimine 10. klassi vastuvõtuvestlustele ja -katsetele

Andmete töötlemine ja kasutustingimused

Sisseastumine.ee infosüsteemi kaudu korraldavad vastuvõttu infosüsteemiga liitunud koolid.

Sisestades infosüsteemi andmeid, annad loa neid andmeid töödelda:
• vastuvõttu korraldavatel koolidel
• infosüsteemi haldajal OÜ Koodimasin (volitatud töötlejad)

Andmeid töödeldakse vaid vastuvõtu korraldamise eesmärgil ning lähtuvalt kehtivatest seadustest ning koolide vastuvõtukordadest.

Kui otsustad infosüsteemi sisse logida oma Google või Microsofti kontoga, edastab Google/Microsoft infosüsteemile vaid sinu meiliaadressi. Muud ligipääsu sinu kontole infosüsteem ei saa. Google/Microsofti kontoga sisse logimine ei ole kohustuslik.

Registreerimine kestab kuni: 19. aprill kell 23:59

Vastuvõtuprotsess Põlva Gümnaasiumisse koosneb sisseastumisvestlusest ning testist. Lisaks hindab komisjon kandidaadi klassitunnistusel olevaid hindeid ning õppes osalemist esitatud päeviku väljavõtte põhjal ja arvestab lõputunnistuse hinnetega kooli vastu võtmise otsustamisel.

Laen…