Sisseastumine

Koolide vastuvõtukatsed ja –vestlused

Logi sisse
Stuudium

Tartu gümnaasiumide ühiskatsed: 2018/2019

Hugo Treffneri Gümnaasium, Miina Härma Gümnaasium, Tartu Jaan Poska Gümnaasium, Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium, Tartu Tamme Gümnaasium

Registreerimine kestab kuni 13.03 kell 23:59

Katsete korraldus:

Pärast registreerimist saad teada katsete toimumise koha (ühes viiest koolist). Testi sooritamise koht ei sõltu koolieelistustest, vaid on määratud suvaliselt.

Katsete tulemuste põhjal otsustavad koolid, kas oled pääsenud edasi vestlusvooru.

Vestlusvooru ajad määratakse vastavalt sinu koolieelistuste järjekorrale (kõigepealt esimese eelistuse koolis, jne).

Katsete ja vestlusvooru tulemuste põhjal otsustavad koolid, kas on valmis sind vastu võtma.

Positiivse otsuse korral saad koolidelt kinnituskirja, millega õpilaskandidaat, lapsevanem ja kool väljendavad vastastikust tahet koostööks.

Kui allkirjastad kinnituskirja ja tagastad selle kooli, arvatakse sind vastava kooli õpilaskandidaadiks.

Laen…