Sisseastumine

Logi sisse
Stuudium
Gümnaasium, 10. klass

Vabaduse Kool: 10.-12. klass: 2024/2025

Registreerimine 10.-12. klasside vastuvõtukatsetele. Vabaduse Kooli saavad astuda Ukrainast Eestisse tulnud õpilased.

Andmete töötlemine ja kasutustingimused

Sisseastumine.ee infosüsteemi kaudu korraldavad vastuvõttu infosüsteemiga liitunud koolid.

Sisestades infosüsteemi andmeid, annad loa neid andmeid töödelda:
• vastuvõttu korraldavatel koolidel
• infosüsteemi haldajal OÜ Koodimasin (volitatud töötlejad)

Andmeid töödeldakse vaid vastuvõtu korraldamise eesmärgil ning lähtuvalt kehtivatest seadustest ning koolide vastuvõtukordadest.

Kui otsustad infosüsteemi sisse logida oma Google või Microsofti kontoga, edastab Google/Microsoft infosüsteemile vaid sinu meiliaadressi. Muud ligipääsu sinu kontole infosüsteem ei saa. Google/Microsofti kontoga sisse logimine ei ole kohustuslik.

🇺🇦 Школа Свободи

(❗️Напиши ім'я дитини і одного з батьків латинськими літерами, як надруковано у виданих в Естонії документах)

Набір на 2024/2025 учбовий рік починається 17.06.2024.
Розклад:
– 17.-23.06 прийом документів
– 25.06 тест
– 27.06 cпівбесіда
– 1.-11.08 додатковий прийом на вакантні місця: прийом документів
– 15.-19.08 додатковий прийом на вакантні місця: тести та співбесіди.

Для вступу кандидат повинен виконати наступні кроки:

Подача заявки та документів на навчання в 10., 11. або 12 класі на сайті sisseastumine.ee/vabaduse
Тест
Співбесіда
Підтвердження про зарахування (у разі позитивного результату).
Документи, що подаються:
– документ, що посвідчує особу заявника (або, за відсутності такого документа, свідоцтво про народження), та документ, що засвідчує право на проживання в Естонії
– у випадку неповнолітнього – документ, що посвідчує особу одного з батьків або опікуна в Естонії,
та документ від батьків, що засвідчує право на проживання в Естонії, а у випадку опікуна –
офіційне рішення суду, яке підтверджує статус опікуна
– медична карта, що подається шкільній медсестрі тільки в тому випадку, якщо в попередній школі у шкільної медсестри
не було системи з електронними медичними картами
– офіційно засвідчену копію документа про здобуття вступником загальної освіти
– класний атестат минулого навчального року та класний атестат поточного навчального року,
його копія або витяг з електронного щоденника.

Умови вступу до 10 класу:
– основна освіта або освіта на рівні, що відповідає основній освіті, що була отримана в іноземній державі
– знання української мови
– складене письмове вступне випробування та співбесіда з позитивним результатом
– школа може звільнити від письмового тесту учня, який склав випускні іспити основної школи в Естонії
і отримав атестат про закінчення естонської основної школи
– вільне навчальне місце в класі, де хоче навчатися учень.

Умови вступу до 11 -12 класів:
– документ, що засвідчує отримання основної освіти або відповідної освіти, здобутої в іноземній державі, закінчений
10 клас або не менше 30 курсів для вступу в 11 клас, закінчений 10 і 11 клас або не менше 60 курсів
для вступу в 12 клас. Беруться до уваги
курси, які відповідають або можуть бути застосовані у навчальній програмі Естонії
– знання української мови
– складене письмове вступне випробування та співбесіда з позитивним результатом
– вільне навчальне місце в класі, де хоче навчатися учень.

———————

🇪🇪

Vastuvõtt 2024/2025 õppeaastaks algab 17.06.2024.
Ajakava:
– 17.-23.06 registreerimine
– 25.06 kirjalik test
– 27.06 vestlus
– 1.-11.08 lisavastuvõtt vabadele kohtadele: dokumentide vastuvõtt
– 15.-19.08 lisavastuvõtt vabadele kohtadele: testid ja vestlused.

Sisseastumiseks tuleb kandidaadil läbida järgmised sammud:

1. Avalduse ja dokumentide esitamine 10, 11. või 12. klassis õppimiseks keskkonnas sisseastumine.ee
2. Test
3. Vestlus
4. Sisseastumise kinnitamine (positiivse tulemuse korral)

Esitatavad dokumendid:
– sisseastuja isikut tõendav dokument (selle puudumisel sünnitunnistus või -tõend) ja Eestis elamisõigust tõendav dokument
– alaealise õpilase puhul vanema või eestkostja isikut tõendav dokument, Eestis
elamisõigust tõendav dokument ning eestkostja puhul ametlik kohtumäärus, mis
tõendab eestkostja staatust
– tervisekaart esitatakse kooliõele ainult sellisel juhul, kui eelnevas koolis ei
olnud kooliõel kasutusel elektroonilist tervisekaarti
– sisseastuja põhihariduse omandamist tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakiri
– eelmise õppeaasta klassitunnistus ja jooksva õppeaasta klassitunnistus, selle
koopia või e-päeviku väljavõte.

10. klassi vastuvõtmise eeldused:

– põhiharidus või välisriigis omandatud põhiharidusele vastava taseme haridus
– ukraina keele oskus
– positiivse tulemusega läbitud kirjalik sisseastumistest ja sisseastumisvestlus
– kool võib vabastada kirjaliku testi sooritamisest õpilase, kes on sooritanud Eestis
põhikooli lõpueksamid ja kellele on väljastatud Eesti põhikooli lõputunnistus
– vaba õppekoht klassis, kuhu õpilane soovib õppima asuda.

11. või 12. klassi vastuvõtmise eeldused:

– põhiharidust või vastava välisriigis omandatud haridust tõendava dokumendi
esitamine, 11. klassi astumiseks läbitud 10. klass või vähemalt 30 kursust, 12. klassi
astumiseks läbitud 10. ja 11. klass või vähemalt 60 kursust. Arvesse lähevad
kursused, mis vastavad või on kohaldatavad Eesti õppekavale
– ukraina keele oskus
– positiivse tulemusega läbitud kirjalik sisseastumistest ja sisseastumisvestlus;
– vaba õppekoht klassis, kuhu õpilane soovib õppima asuda.

Registreerimine on lõppenud

Logi sisse / vaata oma avaldust