Sisseastumine

Logi sisse
Stuudium
Põhikool

Vabaduse Kool: 7.-9. klass: 2023/2024

Registreerimine 7.-9. klassidesse. Vabaduse Kooli saavad astuda Ukrainast Eestisse tulnud õpilased.

Andmete töötlemine ja kasutustingimused

Sisseastumine.ee infosüsteemi kaudu korraldavad vastuvõttu infosüsteemiga liitunud koolid.

Sisestades infosüsteemi andmeid, annad loa neid andmeid töödelda:
• vastuvõttu korraldavatel koolidel
• infosüsteemi haldajal OÜ Koodimasin

Andmeid töödeldakse vaid vastuvõtu korraldamise eesmärgil ning lähtuvalt kehtivatest seadustest ning koolide vastuvõtukordadest.

Kui otsustad infosüsteemi sisse logida oma Google või Microsofti kontoga, edastab Google/Microsoft infosüsteemile vaid sinu meiliaadressi. Muud ligipääsu sinu kontole infosüsteem ei saa. Google/Microsofti kontoga sisse logimine ei ole kohustuslik.

🇺🇦 Школа Свободи – це загальноосвітня школа, яка була створена для продовження навчання українських біженців війни, які прибули до Естонії у 2022 році. Школа працює як частина Талліннської державної Тинісмяеської гімназії, яка знаходиться за адресою Endla 13, і якою керує Міністерство Освіти та науки Естонії.
Навчання в школі ведеться естонською мовою. Відповідно до методології пізнього занурення, не менше 60% навчання ведеться естонською мовою і до 40% українською.
Метою школи є підтримка інтеграції української молоді в естонське суспільство, сприяння учням, які вивчають естонську мову як іноземну, у набутті навичок вільного володіння національною мовою, а також забезпечення їхньої багатомовності, створюючи таким чином ширші можливості для випускників шкіл і більшу свободу вибору у своєму майбутньому житті.

Крок I - Подача заявки та документів у середовищі для вступу
З 1 червня по 10 серпня учні всіх шкіл можуть подати заявку про вступ до класів основної школи (7-9 класи). Учні приймаються за наявності вільних місць. Реєстрація відбувається в середовищі для вступу Sisseastumine.ee. Якщо під час подання заявки у вас виникнуть будь-які технічні питання, зателефонуйте за номером +372 5682 9590, і ми допоможемо вам по телефону. Відповідь на дзвінки відбувається в червні та серпні у вівторок, середу та четвер з 10 до 15 години. Усі повідомлення щодо подання заяв та вступу здійснюються в середовищі для вступу.

Крок II - Підтвердження про зарахування до школи із запрошенням
У разі наявності вільних місць у класі, Школа Свободи надає власне підтвердження в середовищі для вступу.

🇪🇪 Vabaduse Kool on üldhariduskool, mis on loodud 2022. aastal Eestisse saabunud Ukraina sõjapõgenikele haridustee jätkamiseks. Kool tegutseb Eesti Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatava riigikooli Tallinna Tõnismäe Riigigümnaasiumi osana aadressil Endla 13.
Kooli õppekeel on eesti keel. Õpe toimub hilise keelekümblusmetoodika järgi vähemalt 60% ulatuses eesti keeles ja kuni 40% ulatuses ukraina keeles.
Kooli eesmärgiks on toetada ukraina noorte lõimumist Eesti ühiskonda, aidata kaasa eesti keelt võõrkeelena õppivate õpilaste ladusa riigikeele oskuse omandamisele ja tagada nende mitmekeelsus, luues sellega kooli lõpetanutele laiemad võimalused ja suurema vabaduse valikuteks edasises elus.

Vastuvõtt:
I samm - Avalduse ja dokumentide esitamine õpilaskandidaadiks
Alates 1. juunist kuni 10. augustini saavad põhikooli klassidesse (7.-9.) avaldusi esitada kõikide koolide õpilased. Võtame õpilasi vastu vabade kohtade olemasolul. Avalduste esitamine toimub sisseastumiskeskkonnas sisseastumine.ee/vabaduse-pk. Kui sul tekib avalduse esitamise käigus tehnilisi küsimusi, helista +372 5682 9590 ja juhendame sind telefoni teel. Vastame kõnedele juunis ja augustis teisipäeviti, kolmapäeviti ja neljapäeviti kl 10-15. Kõik avalduse esitamist ja sisseastumist puudutavad teated tehakse sisseastumiskeskkonnas.

II samm - Sisseastumise kinnitamine kutsega kooli
Juhul, kui antud klassis on vabu õppekohti, Vabaduse Kool annab omapoolse kinnituse ja kutse sisseastumiskeskkonnas.

Registreerimine on lõppenud

Logi sisse / vaata oma avaldust